Home

Diabeteskliniek Hasselt

Diabeteskliniek Hasselt

 

De diabeteskliniek te Hasselt is gespecialiseerd in type 2 diabetes, ook wel ouderdomsdiabetes genoemd. De diabeteskliniek staat onder leiding van een erkend specialist endocrinoloog - diabetoloog.

 

Suikerziekte is aan een sterke opmars bezig. Men verwacht dat tegen 2040 1 op 10 Belgen aan diabetes zal lijden. Meer dan eenderde weet niet dat hij of zij diabetes heeft.

 

Met een vroege diagnose en een correcte behandeling kunnen complicaties worden voorkomen.

 

In de diabeteskliniek hebben we niet alleen oog voor diabetes, maar ook voor de eventuele gevolgen ervan.

 

Een groot deel van het honorarium krijgt u terugbetaald door uw mutualiteit

 

Afspraak verzetten of annuleren:

 

Kunt u, om welke reden dan ook, niet op uw afspraak komen, meld dit dan zo snel mogelijk, bij voorkeur uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch via 0485/895 433 (bericht kan ingesproken worden indien de praktijk gesloten is).

Op die manier kunnen wij de wachtlijst enigszins beperken: een andere patiënt kan dan in uw plaats geholpen worden.

Als niet op een consult verschijnt of pas de dag zelf afbelt, kan er een vergoeding aangerekend worden. Deze wordt niet door het ziekenfonds vergoed.

Waarvoor kunt u terecht

 

In de diabeteskliniek kunt u terecht voor:

 

- diagnose van diabetes

 

- aanpassing van je diabetes behandeling

 

- preventieve onderzoeken (bloedafname, urine onderzoek, etc.)

 

- nazicht van complicaties door diabetes

 

- controle en verzorging van voetwonden

 

- aanpassing van je dieet

 

- behandeling van klachten ten gevolge van diabetes (pijnklachten van de voeten, achteruitgang van de nieren, hoge bloeddruk, erectiestoornissen, etc.)

 

 

Diabetes adequaat aanpakken kan complicaties op lange termijn voorkomen

Multidisciplinaire aanpak

 

In de diabeteskliniek wordt u gezien door een dokter gespecialiseerd in endocrinologie (hormoonziekten) en in de diabetologie.

 

Er wordt beroep gedaan op diabeteseducatoren, diëtisten, een podoloog en een kinesist. Desgevallend wordt een thuisverpleegkundige ingeschakeld (bijvoorbeeld voor patiënten met voetwonden of voor de toediening van medicatie).

 

De diabetes specialist informeert ook altijd uw huisarts zodat deze op de hoogte blijft van uw situatie. De aanpak van diabetes is bij uitstek een multidisciplinair gebeuren waarbij wordt samengewerkt door de verschillende artsen en andere zorgverstrekkers.

 

De consultaties in de diabeteskliniek worden grotendeels terugbetaald door uw mutualiteit. Hoeveel u terugkrijgt hangt af van uw statuut.

 

 

 

Diabetes info

 

Suikerziekte is de belangrijkste oorzaak van nierdialyse, amputaties en blindheid. Ook is diabetes een voorname oorzaak van hartziekten. Een vroege diagnose en correcte opvolging zijn dus van groot belang.

 

Bij type 2 diabetes speelt erfelijkheid een belangrijke rol. Indien er in uw familie (ouders, broers, zussen) diabetes werd vastgesteld is het wijs om zelf ook even een nazicht te ondergaan. Ook mensen met overgewicht of obesitas laten best jaarlijks de glucose parameters controleren.

 

In de diabeteskliniek wordt niet alleen uw suikerwaarde opgevolgd, er wordt ook gekeken naar de mate van insulineresistentie en er wordt een inschatting gemaakt van de betacelreserve (de mate waarin uw pancreas nog insuline produceert).

Symptomen van diabetes

 

Droge mond

Veel dorst

Vaak en veel plassen

Wazig zicht

Vermoeidheid

Gewichtsverlies

Slecht en traag genezende wonden

Vaak infecties oplopen

 

 

Diagnose van diabetes

 

De diagnose van suikerziekte kan gesteld worden aan de hand van een nuchtere bloedafname, een niet nuchtere bloedafname of een OGTT (orale glucose tolerantietest) of suikertest of de bepaling van het HbA1c.

Oorzaken van type 2 diabetes

 

De belangrijkste oorzaak van diabetes type 2 is overgewicht en obesitas. De vetcellen veroorzaken een ontstekingsreactie die ervoor zorgt dat het lichaam meer insuline nodig heeft. Op den duur raakt de alvleesklier uitgeput en kan er niet meer voldoende insuline aangemaakt worden zodat de suikerspiegel in het bloed stijgt.

 

Bij type 2 diabetes speelt erfelijkheid een belangrijke rol. Als je ouders diabetes type 2 hebben is de kans dat jij het ook ontwikkelt in belangrijke mate verhoogd.

 

Indien diabetes frequent voorkomt in je familie of indien je overgewicht hebt of obees bent moet je je regelmatig laten testen op diabetes.

Prediabetes

 

Diabetes type 2 wordt voorafgegaan door een stadium van prediabetes waarbij de suiker- en insulinewaarden in het bloed afwijkend zijn terwijl de diagnostische tests voor diabetes nog niet positief zijn.

 

De reden van prediabetes is een gedaalde gevoeligheid van het lichaam voor insuline. Men spreekt van insulineresistentie.

 

Indien prediabetes wordt vastgesteld kunnen er al bepaalde maatregelen genomen worden om de evolutie naar diabetes af te remmen. Dit kan door aanpassingen in het dieet, lichaamsbeweging en bepaalde geneesmiddelen.

 

 

Gevolgen van diabetes

 

- Hart- en vaatziekten

- Nierinsufficiëntie

- Blindheid

- Zenuwpijnen

- Slechte maaglediging

- Leververvetting

- Sexuele dysfunctie

- Vermoeidheid

- Infecties en wonden thv de voeten

- Aantasting van de hersenen

- enz.

 

Niet alleen de diabetes op zich moet behandeld worden, men moet ook de eventuele complicaties opsporen en behandelen. Dit voorkomt ernstige problemen op lange termijn en draagt bij tot de levenskwaliteit van diabetes patiënten.

Behandeling van diabetes

 

De behandeling van diabetes begint altijd met lifestyle maatregelen. Dit betekent concreet: dieetmaatregelen en lichaamsbeweging.

 

Een gespecialiseerde diëtiste kan je begeleiden naar een aangepast dieet om zowel je lichaamsgewicht onder controle te krijgen als je suikerwaarden te verlagen.

 

Lichaamsbeweging is een individuele keuze waarbij het vooral belangrijk is dat je iets doet dat je graag doet zodat je het op termijn blijft volhouden.

Medicatie voor suikerziekte

 

Wanneer je spreekt over de behandeling van suikerziekte denken de meeste mensen onmiddellijk aan insuline. Bij type 1 diabetes is dit ook de enige juiste behandeling. Bij type 2 diabetes proberen we de behandeling met insuline zo lang mogelijk uit te stellen.

 

Tegenwoordig zijn er verschillende nieuwe geneesmiddelen ontwikkeld die we kunnen aanwenden bij type 2 diabetes. Hierdoor is het vaak mogelijk om de behandeling met insuline te vermijden.

Diabeteskliniek Hasselt

Penneveldstraat 1

3500 Hasselt

Tel: 0485/895.433

e-mail:

secretariaat@drbelkhouribchia.be